Nieuws

Persbericht EDU-V

Het EDU-V programma krijgt 34 miljoen euro als één van de gehonoreerdeinnovatievoorstellen vanuit het Nationaal Groeifonds. Dat maakte vandaag JeroenDijsselbloem, voorzitter van de adviescommissie, bekend naar aanleiding van hetbesluit van de ministerraad. Binnen het programma EDU-V maken publieke en private partijen onderling afspraken diede eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitaleonderwijsmiddelen regelen […]

15/04/2022

ALV op 2 juni a.s.

Op woensdag 2 juni a.s. van 13.00 tot 15.00 uur is de voorjaars ALV van de VDOD. Uiteraard vergaderen we, in verband met de Corona maatregelen, nog online. Op de agenda staan onder andere het vaststellen van de jaarrekening en jaarverslag secretaris 2020 op de agenda. Daarnaast worden er gewijzigde statuten gepresenteerd ter vaststelling, die […]

19/05/2021

Pseudonimisering gegevens van leerlingen

Pseudonimisering gegevens van leerlingen Met ingang van vorig schooljaar kunnen schoolbesturen een pseudoniem (ECKiD) aanmaken voor hun leerlingen. OCW ondersteunt de oproep van de PO-Raad en Kennisnet aan besturen om zich aan te melden bij de Nummervoorziening die de ECK iD’s genereert. De noodzaak om gegevens van leerlingen uit privacyoverwegingen te beschermen met een ECK […]

NVT