Nieuws

Persbericht aftreden voorzitter

“Graag heet ik alle leden van harte welkom op mijn laatste ALV als voorzitter van de VDOD”. Met deze woorden opende Theo Joosten zijn laatste vergadering als onafhankelijk voorzitter van de VDOD, een functie die hij de afgelopen 15 jaar met veel verve heeft vervuld. Theo Joosten heeft inmiddels al een paar jaar de pensioengerechtigde […]

NVT

ALV op 27 november 2019

De najaars ALV staat gepland op woensdag 27 november 2019 van 13.00 tot 15.00 uur. Aansluitend is er een afscheidsreceptie voor Theo Joosten, die na 15 jaar zijn voorzitterschap neer zal leggen.

NVT

Citrus Andriessen VDOD lid geworden

De VDOD heeft Citrus Andriessen BV uit Oisterwijk mogen begroeten als nieuw lid van de VDOD. Welkom!

NVT

Digitaliseringsagenda PO/VO

Eind maart heeft OCW de Digitaliseringsagenda PO/VO gepubliceerd. Hierin wordt het beleid voor de komende jaren toegelicht. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kennisnet.nl/artikel/digitaliseringsagenda-primair-en-voortgezet-onderwijs-gepresenteerd/

NVT

Pseudonimisering gegevens van leerlingen

Pseudonimisering gegevens van leerlingen Met ingang van dit schooljaar kunnen schoolbesturen een pseudoniem (ECK iD) aanmaken voor hun leerlingen. OCW ondersteunt de oproep van de PO-Raad en Kennisnet aan besturen om zich vóór 16 februari aan te melden bij de Nummervoorziening die de ECK iD’s genereert. De noodzaak om gegevens van leerlingen uit privacyoverwegingen te […]

19/02/2019

VDOD levert nuttige bijdrage aan NCO onderzoek

Dit voorjaar werd het bestuur van de VDOD benaderd met de vraag of zij als discussiepartner op wilde treden namens de leden die zijn gevraagd deel te nemen aan het Nationaal Cohort Onderzoek (NCO). Een constructief en ter zake kundig overleg met en namens alle relevante leden van de VDOD zorgden ervoor dat dit project […]

13/08/2018