Pseudonimisering gegevens van leerlingen

Pseudonimisering gegevens van leerlingen

Met ingang van vorig schooljaar kunnen schoolbesturen een pseudoniem (ECKiD) aanmaken voor hun leerlingen. OCW ondersteunt de oproep van de PO-Raad en Kennisnet aan besturen om zich aan te melden bij de Nummervoorziening die de ECK iD’s genereert. De noodzaak om gegevens van leerlingen uit privacyoverwegingen te beschermen met een ECK iD is ondertussen verankerd in de Wet pseudonimiseren. Deze wet benoemt het ECK iD als dé anonieme sleutel in de gegevensuitwisseling voor het bestellen, leveren en gebruiken van digitaal lesmateriaal.

Waarom moet het bestuur zich aanmelden?
Er zijn drie belangrijke redenen om een pseudoniem aan te maken voor alle leerlingen:

  • Het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor zorgvuldige naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De uitwisseling van persoonsgegevens van leerlingen wordt zo tot een minimum beperkt.
  • Het ECK iD optimaliseert de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van digitale leermiddelen.
  • Het ECK iD is een uniek, onafhankelijk identificerend middel, waarmee meer keuzevrijheid en flexibiliteit bij het gebruik van digitale leermiddelen kan worden gerealiseerd.

Aanmelding
De volgende stappen zijn nodig om binnen uw bestuur het ECK iD te kunnen gebruiken:

  • Meld uw bestuur aan bij de dienst Nummervoorziening van Kennisnet via het digitale aanmeldformulier Nummervoorziening. Nummervoorziening is de publieke dienst die ECK iD’s genereert voor scholen.
  • Na verwerking ontvangt de tekenbevoegde bestuurder een drietal stukken van Kennisnet. Het tekenen kan volledig digitaal en met één ondertekening is de aanmelding voor álle scholen onder uw bestuur geregeld. Het gaat om de volgende stukken: 1. gebruiksovereenkomst Nummervoorziening; 2. verwerkersovereenkomst Nummervoorziening, en 3. de nieuwe privacy-bijsluiter van Entree Federatie voor doorgifte van het ECK iD.

Meer info over de Nummervoorziening is te vinden op een speciale pagina van Kennisnet

Heb je vragen voor het event of iets toe te voegen?