ALV op 2 juni a.s.

Op woensdag 2 juni a.s. van 13.00 tot 15.00 uur is de voorjaars ALV van de VDOD. Uiteraard vergaderen we, in verband met de Corona maatregelen, nog online. Op de agenda staan onder andere het vaststellen van de jaarrekening en jaarverslag secretaris 2020 op de agenda. Daarnaast worden er gewijzigde statuten gepresenteerd ter vaststelling, die het mogelijk maken dat we ook na Corona op digitale wijze kunnen blijven vergaderen.

Daarnaast is een belangrijk agendapunt het voorstel om de contributie op een andere wijze te berekenen.

Inmiddels is de uitnodiging verstuurd aan onze leden. Heeft u deze niet ontvangen maar wilt u deze wel? Neem dan even contact op met het secretariaat op secretariaat@vdod.nl.

Heb je vragen voor het event of iets toe te voegen?