Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners

over de VDOD

In de vereniging DOD (VDOD) werken leveranciers van diensten en systemen in onderwijs-ICT samen - daar waar dit nodig en nuttig is voor de aangesloten leden/leveranciers.

2004

Bewezen nut en noodzaak:

Aanvankelijk is de VDOD in 2004 opgericht om één landelijke standaard te realiseren voor de digitale overdracht van leerlinggegevens binnen onderwijsinstellingen. De gestructureerde samenwerking onder de paraplu van de vereniging heeft zijn vruchten afgeworpen – het tot stand komen van het digitaal overdrachtsdossier is het belangrijkste wapenfeit van de vereniging van de afgelopen jaren. In de loop van 2014 werd het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) vervangen door OSO (OverstapService Onderwijs).

In de loop van 2014 hebben de leden va de VDOD besloten om de vereniging voort te zetten; ondanks dat er geen DOD meer ontwikkeld hoefde te worden, was de samenwerking met elkaar een groot goed geworden voor de leden. In 2015 zijn de statuten van de VDOD uitgebreid met bredere activiteiten en doelstellingen. Sinds 2015 heeft de vereniging het ledenaantal fors zien toenemen.

Invloed en efficiencyvoordelen:

  • Systemen moeten in toenemende mate aansluiten en communiceren met een veelheid aan systemen van derde partijen (ketenautomatisering).
  • Consequenties van (overheids)maatregelen en vernieuwingen worden in automatiseringstermen én in termen van implementatie op scholen niet altijd overzien. De inzichten van de gezamenlijke softwareleveranciers leveren een belangrijke bijdrage aan een succesvolle invoering.
  • Het ‘trechteren’ van informatie bespaart alle betrokken partijen tijd en geld.

Ook voor alle dienstverleners binnen onderwijs ICT:

Juist voor alle dienstverleners in onderwijs-ICT is een bundeling van krachten via de vereniging DOD mogelijk. Hierbij wordt gedacht aan ontwikkeling van standaard roadmaps bij implementatietrajecten en trajecten voor beveiliging en privacy.

Wilt u lid worden van de VDOD?

Lid worden