Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners

Lidmaatschap & Leden

Lid worden

Voor alle leveranciers van softwaresystemen en ICT-diensten in het onderwijs levert het basislidmaatschap van de vereniging directe voordelen:

oplossingen
Samenwerken
oplossingen

Samenwerken aan generieke oplossingen

Door de gezamenlijke softwareleveranciers wordt gewerkt aan generieke oplossingen voor algemene issues als ketenautomatisering, beveiliging, SLA's, privacy protocollen etc. Ook wordt er, wanneer van toepassing, een algemene testfaciliteit opgezet.

Verenigen, samen sterk

Lidmaatschap

Naast een basiscontributie voor het lidmaatschap ter dekking van de algemene verenigingskosten wordt van de leden/leveranciers een actieve rol verwacht in het onderling overleg. Daarnaast kunnen leden een aanvullend lidmaatschap aangaan voor deelname aan mogelijk op te starten themagroepen. Een aanvullend lidmaatschap is tijdelijk en wordt aangegaan voor de duur van een benoemd project.

Leden van de VDOD

Bureau ICE