Via onze website kunt u meer informatie over het lidmaatschap opvragen. Wanneer u graag voorafgaand aan uw beslissing om lid te worden met een bestuurslid wenst te overleggen, dan kunt u dit aangeven.
De contributie bedraagt jaarlijks €1.500 per jaar. Dit bedrag is door de leden vastgesteld.
Bij het aangaan van het lidmaatschap heeft u een kopie van de statuten ontvangen. Bent u deze kwijt of wilt u zeker weten dat u de juiste versie heeft? Neem dan contact op met het secretariaat (secretariaat@vdod.nl), dan worden de statuten zo snel mogelijk naar u verzonden.
Allereerst fijn dat u namens de VDOD aan een overleggroep wilt deelnemen. U kunt dit doorgeven via het secretariaat (secretariaat@vdod.nl).
Het bestuur bestaat uit onafhankelijk voorzitter Theo Joosten, penningmeester Ernst-Jan Heuseveldt, secretaris Martin de Goffau en algemeen bestuursleden Ben Koers en Jeroen Harinck.
Deze vindt u terug in het ledenportaal. Op het ledenportaal worden alle relevante stukken geplaatst.
Het makkelijkst is als u even contact opneemt met het secretariaat via secretariaat@vdod.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met (088) 1263555.
U kunt uw mailadres doorgeven aan het secretariaat (secretariaat@vdod.nl). U wordt dan op de mailinglijst geplaatst. Het is ook mogelijk om alleen over bepaalde onderwerpen informatie te ontvangen (bijv. Nummervoorziening, ECK id of Privacy). Dit kunt u in dezelfde mail aangeven.
Ja, dit kan. Het is mogelijk om alleen over bepaalde onderwerpen informatie te ontvangen (bijv. Nummervoorziening, ECK id of Privacy). Mail uw verzoek dan aan het secretariaat (secretariaat@vdod.nl).
Ja, de vereniging heeft naast de statuten ook een Huishoudelijk Reglement. Deze is op te vragen via het secretariaat (secretariaat@vdod.nl).
Er zijn twee ledenvergaderingen per jaar. Eén in het voorjaar, hier wordt altijd de jaarrekening van het voorgaande jaar in vastgesteld en één in het najaar, waar de begroting van het komende jaar en bestuursverkiezing aan bod komen. In iedere ledenvergadering worden leden geïnformeerd over de laatste stand van zaken in de diverse dossiers.