Persbericht EDU-V

Het EDU-V programma krijgt 34 miljoen euro als één van de gehonoreerde
innovatievoorstellen vanuit het Nationaal Groeifonds. Dat maakte vandaag Jeroen
Dijsselbloem, voorzitter van de adviescommissie, bekend naar aanleiding van het
besluit van de ministerraad.

Binnen het programma EDU-V maken publieke en private partijen onderling afspraken die
de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van digitale
onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar
beroepsonderwijs. Zodat leerkrachten, leerlingen en studenten makkelijker en veiliger
gebruik maken van de digitale toepassingen in het onderwijs.

Met de toekenning van 34 miljoen euro van het Groeifonds is het EDU-V programma in staat
om een aantal belangrijke obstakels bij het gebruik van digitale onderwijsmiddelen weg te
nemen. Digitale onderwijsmiddelen worden nu vanaf verschillende plekken, door
verschillende partijen beschikbaar gesteld. In de praktijk betekent dit dat leerkrachten,
scholieren en studenten onnodig veel tijd kwijt zijn bij het gebruik van deze middelen.
Daarnaast is er toenemende zorg over het veilig en privacy vriendelijk gebruik van deze
digitale onderwijsmiddelen.

“Iedere docent kent de frustratie van een digibord dat niet aangaat, een beamer die er mee
ophoudt of een systeem dat ineens stopt met werken nét als je het nodig hebt. Zonde, want
digitale hulpmiddelen zijn er juist om ons werk makkelijker te maken. Dat is precies waarom
dit voorstel zo belangrijk is. Scholen en bedrijven bundelen met hulp van het Groeifonds de
krachten om ons digitale onderwijs goed, gebruikersvriendelijk en veilig te regelen,” aldus
Dennis Wiersma, Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Afspraken door en voor het onderwijs
Publieke en private partijen uit het onderwijs ontwikkelen samen de afspraken die straks
voor het digitaal onderwijs gelden. Als alle partijen zich in het onderwijs zich conformeren
aan deze afspraken, maken scholen met minder inspanning en risico gebruik van de
mogelijkheden van digitaal onderwijs.

“We zijn heel blij met het bericht dat de aanvraag van ons EDU-V programma is
gehonoreerd door de ministerraad. Met EDU-V ondersteunen we leraren en maken we het
voor scholen mogelijk om nóg toekomstbestendiger onderwijs te bieden en het beste uit
leerlingen en studenten te halen. Met ons programma leveren we een belangrijke bijdrage
aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ik kijk naar de
samenwerking met publieke en private partijen om gezamenlijk deze ambitie te vervullen”,
aldus Pieter Hendrikse, voorzitter van het bestuurlijk overleg EDU-K.

Het EDU-V programma kan met deze toekenning uit de startblokken. Bent u werkzaam in
het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs en wilt u bijdragen aan het
ontwikkelen van deze afspraken? Of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van
EDU-V? Gaat u dan naar: www.edu-v.org.

Heb je vragen voor het event of iets toe te voegen?