VDOD zoekt nieuwe voorzitter V/M

De VDOD is per eind van het kalenderjaar op zoek naar een nieuwe – onafhankelijk – voorzitter. Heeft u interesse na het lezen van onderstaand functieprofiel? Neemt u dan (uiterlijk 15 oktober 2019) contact met ons op via secretariaat@vdod.nl.

Functieprofiel voorzitter VDOD

Wie of Wat is de VDOD?

Wij zijn een branchevereniging waar leveranciers van diensten en systemen in onderwijs-ICT samen op treden – daar waar dit nodig en nuttig is voor de aangesloten leden/leveranciers.

Wij behartigen de belangen van onze leden, wij maken uitwisseling en ontwikkeling mogelijk van innovaties op basis van gemeenschappelijk belang en wij zijn overlegpartner op bestuurlijke en technische terreinen met diverse partijen en overheid.

Organisatie

De voorzitter wordt gekozen door de algemene ledenvergadering.

De taak van de voorzitter is: Het representeren van de vereniging bij de belangrijkste partners en landelijke overleggen, het uitbouwen en besturen van de vereniging.

De volgende vaardigheden zijn van belang:

  • Representeren en communiceren;
  • Stimuleren van samenwerken en uitbouwen van de vereniging;
  • Bemiddelen tussen partijen;
  • Besturen van de vergadering (2x ALV en 6x bestuursvergadering).

Eisen onafhankelijk Voorzitter (V/M)

  • Heeft ervaring met het vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties en kan de belangen van de vereniging behartigen;
  • Kan leidinggeven aan een vereniging met verschillende belangen, op een inspirerende, doortastende wijze die gericht is op samenwerking;
  • Kan overzicht houden op de hoofdlijnen op de terreinen van Onderwijs en ICT;
  • Heeft een breed en relevant netwerk in het educatieve veld;
  • Heeft  bestuurlijke ervaring.

Meer informatie over de vereniging is terug te vinden op www.vdod.nl. Voor inhoudelijke vragen over de vacature dan wel kandidaatstelling, kan er contact opgenomen worden met de secretaris (secretariaat@vdod.nl).

Heb je vragen voor het event of iets toe te voegen?