Persbericht aftreden voorzitter

“Graag heet ik alle leden van harte welkom op mijn laatste ALV als voorzitter van de VDOD”. Met deze woorden opende Theo Joosten zijn laatste vergadering als onafhankelijk voorzitter van de VDOD, een functie die hij de afgelopen 15 jaar met veel verve heeft vervuld. Theo Joosten heeft inmiddels al een paar jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, en hoewel hij niet stil zal gaan zitten de komende tijd, vond hij het wel tijd om hierin keuzes te gaan maken. Zich verkiesbaar stellen voor nog eens een bestuurstermijn van drie jaar, vond hij een brug te ver. Tijdens de ALV op 27 november 2019 is Bert Wolthuis, ook zeker geen onbekende in onderwijsland, door de leden gekozen als nieuwe onafhankelijk voorzitter van de VDOD.

In 2004 begon de VDOD, toen nog Vereniging Digitaal Overdrachts Dossier genoemd, aan een uitdagend project. Vanuit de overheid lag er de wens dat er een tool ontwikkeld zou worden voor de overdracht van leerlinggegevens (bijvoorbeeld voor de digitale overdracht voor leerlingen die van de basisschool naar de middelbare school verhuisden). De softwareleveranciers in het Primair en Voortgezet Onderwijs hebben toen de handen ineengeslagen en zijn onder de vlag van de Vereniging DOD gezamenlijk gekomen tot het Digitaal Overdrachts Dossier. Voor Theo Joosten als voorzitter leek het een bijna onmogelijke missie; namelijk 12 concurrenten in één vereniging op één lijn krijgen. Toch werd het onder zijn nuchtere, maar bezielende leiding een groot succes.

In 2014, toen de DOD vervangen werd door OverstapService Onderwijs (OSO), heeft de VDOD zich verbreed tot de vereniging die het nu is: dé branchevereniging voor alle digitale onderwijsdienstverleners. Inmiddels 15 jaar na de eerste vergadering die Theo Joosten voorzat, is de VDOD volwassen geworden, heeft nieuwe doelstellingen gekregen en heeft de VDOD een gevestigde naam binnen het onderwijslandschap. Theo Joosten laat dan ook een bloeiende branchevereniging achter waar hij als onafhankelijk voorzitter een belangrijke rol in heeft gespeeld.

Theo Joosten zal zich de komende tijd gaan richten op o.a. zijn voorzitterschap van de Provinciale Afdeling Fryslân van het CDA. Zijn, overigens ook uit Friesland afkomstige, vervanger Bert Wolthuis zal de uitdaging aan gaan om de VDOD nog sterker te maken. “Ik ben een groot voorstander van een belangenvereniging. Ik denk dat er de komende jaren meer dan voldoende uitdaging is in de zin van hoe we ons als VDOD positioneren ten opzichte van de publieke partijen. Er zijn veel ontwikkelingen gaande waarbij het belangrijk is om deze op tijd te signaleren en daar op te reageren, vanuit de geest van een sterke vereniging. De VDOD heeft de laatste jaren een stevige voet aan de grond gekregen en ik wil dan ook graag de lijn die Theo Joosten heeft ingezet, verder volgen.”

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van de VDOD: Martin de Goffau, secretariaat@vdod.nl.

Heb je vragen voor het event of iets toe te voegen?