Digitaliseringsagenda PO/VO

Eind maart heeft OCW de Digitaliseringsagenda PO/VO gepubliceerd. Hierin wordt het beleid voor de komende jaren toegelicht. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.kennisnet.nl/artikel/digitaliseringsagenda-primair-en-voortgezet-onderwijs-gepresenteerd/

Heb je vragen voor het event of iets toe te voegen?