Login voor leden

Lidmaatschap

Trechteren van informatie

Voor alle leveranciers van softwaresystemen en ICT-diensten in het onderwijs levert het basislidmaatschap van de vereniging directe voordelen. Deelnemende leveranciers worden via de vereniging op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen.
Partners in onderwijsland hebben via de vereniging DOD één aanspreekpunt. Informatie die voor de softwareleveranciers relevant is, komt via de vereniging altijd op de goede plek.

Samenwerken aan generieke oplossingen

Door de gezamenlijke softwareleveranciers wordt gewerkt aan generieke oplossingen voor algemene issues als ketenautomatisering, beveiliging, SLA's, privacy protocollen etc.
Ook wordt er, wanneer van toepassing, een algemene testfaciliteit opgezet.

Ook voor leveranciers van diensten

Ook adviseurs en andere leveranciers van ICT-diensten in het onderwijs kunnen hun rol via de vereniging versterken.
Het gaat hier mogelijkerwijs om implementatievraagstukken, beveiligings- en privacy protocollen en certificeringen.

Lidmaatschap

Naast een basiscontributie voor het lidmaatschap ter dekking van de algemene verenigingskosten wordt van de leden/leveranciers een actieve rol verwacht in het onderling overleg.
Daarnaast kunnen leden een aanvullend lidmaatschap aangaan voor deelname aan mogelijk op te starten themagroepen.
Een aanvullend lidmaatschap is tijdelijk en wordt aangegaan voor de duur van een benoemd project.