Login voor leden

Thema's

De doelstelling van de vereniging DOD als belangenorganisatie is breed. Daarom zijn in de vereniging themagroepen opgericht om recht te doen aan de differentiatie.

De vereniging heeft de volgende thema's geïdentificeerd:

 • Themagroep Algemeen (o.a. incidentele overleggen met derden, Privacy en beveiliging, Nummervoorziening, Platform EDU-K)
 • Themagroep Administratief (o.a. Verzuim, ILOCS, OSO)
 • Themagroep Educatief (o.a. UWLR, Vernieuwing VMBO, Facet/Cum Laude, Distributie en toegang leermaterialen)

Met als werkgebieden:

 • Inventariseren en vastleggen van aanwezige gezamenlijke kennis en waar nodig doen van aanvullend onderzoek;
 • vaststellen en overbrengen van de inzichten van de gezamenlijke leveranciers aan diverse overlegorganen en partners;
 • voor partners en overlegorganen in automatiseringstermen helder maken wat de consequenties zijn van maatregelen en vernieuwingen;
 • testfaciliteiten creëren; en
 • initiëren van overige activiteiten die tot het gezamenlijk voordeel strekken van de leden/leveranciers en hun klanten.

De vereniging voert namens de achterban overleg met:

 • OCW
 • DUO
 • Kennisnet
 • Standaardisatieraad
 • Schoolinfo
 • PO Raad
 • VO Raad
 • GEU (collectief van uitgevers)
 • Mogelijk andere partners op verzoek van de leden