Login voor leden

Doelstellingen van de VDOD

De vereniging heeft als kerntaak de belangen van de leveranciers van systemen en diensten in het onderwijs te dienen.

  • De vereniging fungeert voor de leden als spreekbuis in het overleg met overheid en raden en overige partners in het onderwijs. Inzichten worden gedeeld over vernieuwingen en maatregelen die leiden of hebben geleid tot automatiseringsvraagstukken. Door de bundeling van krachten hebben de leden van de vereniging invloed waar overlegpartners de consequenties van maatregelen in kosten en tijd niet altijd overzien.
  • De vereniging faciliteert de onderlinge kennisdeling.
  • Ook is de vereniging proactief. Namens de gezamenlijke leveranciers van systemen of diensten draagt zij vanuit een eigenstandige rol punten ter verbetering aan.

 

Hoe de VDOD deze doelstellingen het afgelopen jaar handen en voeten heeft gegeven, kunt u hieronder lezen in het jaarverslag 2015: